חברות הקבוצהחברה
  תאור
כימוביל חברת אחזקות פרטית
  דיפוכם עמגל הפצה, ייצור ושיווק של חומרי גלם לתעשייה
  כימוטל הובלה יבשתית במיכליות צובר
  טביב טיפול וניהול פסולת תעשייתית
  בקטוכם מעבדה כימית וביולוגית בתחומי איכות הסביבה, מזון, חקלאות, קוסמטיקה ופארמה
  דרך המעבדה פיקוח, בקרה וייעוץ לתעשיות המזון והחקלאות
  המבדקה מעבדה כימית ושירותי ניטור בתחומי דלק ושמנים, איכות סביבה, אוויר וגהות תעסוקתית
  קיסריה פולימרים ייצור מערכות פוליאוריתן, תמיכה ושירותי ערך מוסף