מוצרים/שירותים

מחויבות לאחריות

כימוביל משקיעה מאמצים רבים בכדי לשמור על איכות הסביבה, מקיימת מערכת יחסים הדוקה עם כל גורמי הרגולציה לרבות המשרד להגנת הסביבה, גורמי הסמכה ורשויות מקומיות. מוצרי הקבוצה, כמו גם השרותים הניתנים על ידה, נמצאים בפיקוח מתמיד של התקינה המקומית והבינלאומית ובכך נשמרת איכות המוצר ואיכות השרות על פי כל התקנים הנדרשים.

 

התשתית הרחבה של הקבוצה מאפשרת מתן שירותים לוגיסטים מתמחים לחומרים מסוכנים עבור: